Thứ Ba, 19 tháng 2, 2013

Cách xắp xếp chậu trên Lâu Đài Vàng

Có nhiều cách xắp xếp chậu trên lâu đài vàng để được cộng thêm điểm kinh nghiệm và tiền vàng . . .

2 cách cơ bản là xếp cùng 1 loại chậu và xếp nhiều chậu khác nhau, giống nhau .

quy tắc chung là xếp chậu có chỉ số cộng điểm kinh nghiệm , tiền vàng cao, giảm thời gian thu hoạch cao (chậu xịn ).

Note: thêm 1 or 2 chậu song tử không được cộng điểm , nếu bạn xếp chậu không nhận được exp & tiền vàng thì thay chậu song tử bằng chậu khác xịn hơn nhé . ^^~

xếp chậu xịn để nhận được xu và điểm may mắn (mỗi lần thu hoạch thỉnh thoảng cũng được 1 - 5 xu)^^!~ (mua trang tri' 5 xu/ 1 ca'i)
 16 , 22
Thay 1 or 2 hoặc tất cả chậu song tử bằng chậu song ngư hay chậu xịn hơn thử xem!

Xếp cùng 1 loại chậu :

 13 % exp, 20% tiền

11% và 15%

13 , 18


14 , 20

18 , 31

22 , 41
Xếp nhiều chậu khác nhau: 

25 , 43


23 , 3612 , 2622 , 37


29 , 46


15 , 17

 22 , 33


22 , 35

18 , 27


27 , 40


21 , 35


25 , 44


20 , 33

21 , 35

21 , 28


30 , 32


28 , 39


25 , 34

24 , 36


26, 30
28 , 28


22 , 22

28 , 28


29 , 29


32 , 32

30 , 30


33 , 33

32 , 32

33 , 33

34 , 34


35 , 35

- Chậu L Đ V ver.3 : 


25 , 25


30 . 30
25 . 2529 .29
=> Bạn đã có thể tự xắp xếp số chậu lâu đài vàng mà mình có chưa? @@

Sky Garden trên Zing Me

---------